none

Organi


1. Občni zbor: je najvišji organ kluba in voli druge organe (predsednika, tajnika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo)2. Izvršni odbor:


  • ➔ Mladen Railić (Predsednik)

  • ➔ Milenko Railić (Član)

  • ➔ Alma Railić (Članica)


3. Nadzorni odbor: trije člani, izvoli jih občni zbor


  • ➔ Marko Ivković (Predsednik)

  • ➔ Bego Bečirović (Član)

  • ➔ Simona Mrak (Članica)


4. Disciplinska komisija:


  • ➔ Cvetko Bajić

  • ➔ Valter Žudić

  • ➔ Miladin Kuzmanović


5. Tajnica:


  • ➔ Alma Railić

▲ Na vrh strani